• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/2014
Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 24/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 04/04/2014
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/05/2014
Nguồn thu thập Công báo số 449+450, năm 2014 Ngày đăng công báo 17/04/2014
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.