• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2019
Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Số ký hiệu 35/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 13/04/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/07/2015
Nguồn thu thập Công báo số 525 + 526 Ngày đăng công báo 26/04/2015
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Chính sách hỗ trợ cho địa phương sản xuất lúa và hỗ trợ cho người sản xuất lúa theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP tiếp tục được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.