• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2017
Sửa đổi, bổ sung thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
Số ký hiệu 02/2015/TT-BTC Ngày ban hành 05/01/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/02/2015
Nguồn thu thập Công báo số 189+190, năm 2015 Ngày đăng công báo 05/02/2015
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý công sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.