• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/01/2008
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
Số: 30/2007/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc Phê duyệt Quy hoạch hoạt động nhà hàng, karaoke,

vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007- 2010, định hướng đến năm 2020

_____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường;

Căn cứ Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Bộ Văn hóa- Thông tin về việc Hướng dẫn quy hoạch nhà hàng, karaoke, vũ trường;

Căn cứ Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Bộ Văn hóa- Thông tin về việc Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa- Thông tin tại Tờ trình số 412/TTr-SVHTT ngày 22 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch nhà hàng, karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007- 2010 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung như sau:

Đến năm 2010, trên địa bàn tỉnh quy hoạch tối đa 200 cơ sở kinh doanh nhà hàng karaoke, đến năm 2020 quy hoạch tối đa 300 cơ sở kinh doanh nhà hàng karaoke. Định hướng đến năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh quy hoạch tối đa 15 cơ sở kinh doanh vũ trường.

Các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng 01 sao trở lên được phép kinh doanh các dịch vụ có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở được cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh phải nằm trong khu vực được quy hoạch và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Những trường hợp giấy phép hết thời hạn, nếu không nằm trong khu vực được quy hoạch thì không được cấp đổi, cấp gia hạn hoặc cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke.

Cụ thể như sau:

I. THỊ XÃ ĐÔNG HÀ

- Cơ sở đang kinh doanh karaoke:                                                                      55;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2010:                                        65;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2020:                                        85;

- Quy hoạch vũ trường đến năm 2020:                                                                10.

1. Phường 1

-  Đường Nguyễn Trãi:

+ Đoạn từ đường Lê Duẩn đến cách cổng chính trường Tiểu học Hùng Vương 200m (Về hướng Đông);

+ Đoạn từ đường Đặng Tất đến giáp ranh Quốc lộ 9B;

- Đường Hàm Nghi: Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến giáp ranh đường Lê Thế Hiếu;

- Đường Quốc lộ 9B:

+ Đoạn từ cách cổng trụ sở cơ quan Dân Chính Đảng 200m (Về hướng Tây) đến giáp ranh cầu Khe Sắn;

+ Đoạn từ cách cổng trường Trung học phổ thông bán công Đông Hà 200m (Về hướng Tây Bắc) đến giáp ranh địa giới hành chính phường 3;

- Đường Bà Triệu: Đoạn từ giáp ranh địa giới hành chính phường 3 đến tường rào của chợ Đông Hà.

2. Phường 2

- Đường Lê Duẩn: Đoạn từ cổng vào Công ty cổ phần 3/5 đến giáp ranh địa giới hành chính phường Đông Lễ;

- Đường Ngô Sỹ Liên: Cả tuyến.

3. Phường 3

- Đường Thành Cổ: Đoạn từ cách cầu Khe Lược 200m (Về hướng Bắc) đến giáp ranh đường Bà Triệu;

- Quốc lộ 9:

+ Đoạn từ giáp ranh địa giới hành chính phường 1 đến ngã ba giao nhau của Quốc lộ 9 với đường Trần Hưng Đạo;

+ Đoạn từ ngõ vào Trung tâm Điều tra quy hoạch rừng đến hết đất Công ty Vinafon;

+ Đoạn từ kiệt 437- Quốc lộ 9 đến giáp ranh địa giới hành chính phường 4.

4. Phường 4

- Quốc lộ 9:

+ Đoạn từ giáp ranh địa giới hành chính phường 3 đến giáp ranh đường vào nghĩa trang nhân dân thị xã Đông Hà;

+ Đoạn từ cách cổng trụ sở UBND phường 200m (Về hướng Tây) đến giáp ranh địa giới hành chính huyện Cam Lộ.

5. Phường 5

- Đường Tôn Thất Thuyết: Đoạn từ đường Lê Lợi đến giáp đường Chu Mạnh Trinh;

- Đường Hàm Nghi: Đoạn từ ngã tư Hàm Nghi- Tôn Thất Thuyết đến giáp đường Lý Thường Kiệt; trừ khu vực có bán kính 200m tính từ cổng trường Trung học cơ sở Hàm Nghi và khu vực cách Nhà thờ Đông Hà 200m (Về hướng Bắc);

- Đường Lý Thường Kiệt: Đoạn từ cách cổng Nhà thờ Đông Hà 200m (Về hướng Tây) đến giáp ranh đường Nguyễn Du;

- Đường Nguyễn Chí Thanh: Đoạn từ cách cổng trụ sở UBND phường 200m (Về hướng Nam) đến đường Lý Thường Kiệt;

- Đường Hùng Vương: Đoạn từ cách đường Ngô Quyền 200m (Về hướng Nam) đến cầu Đại An.

6. Phường Đông Giang

- Quốc lộ 1A: Đoạn từ cầu Đông Hà đến hết kho hàng của Công ty TNHH Trung Sơn;

- Đường Hoàng Diệu:

+ Đoạn từ Quốc lộ 1A đến ngã ba giao nhau giữa đường Hoàng Diệu và Quốc lộ 1A cũ;

+ Đoạn từ đường Đoàn Bá Thừa đến giáp ranh địa giới hành chính phường Đông Thanh;

- Đường Thanh Niên: Đoạn từ cách cổng Nhà Văn hóa phường 200m (Về hướng Đông) đến giáp ranh địa giới hành chính xã Cam An;

- Đường Trần Nguyên Hãn: Cả tuyến.

7. Phường Đông Thanh

- Quốc lộ 1A: Đoạn từ cách đường Phạm Ngũ Lão 200m (Về hướng Bắc) đến giáp ranh địa giới hành chính xã Cam An;

- Đường Hoàng Diệu: Đoạn từ cách trường Tiểu học Đông Thanh 200m (Về hướng Tây) đến giáp ranh địa giới hành chính huyện Cam Lộ.

8. Phường Đông Lễ

- Đường Lê Duẩn:

+ Đoạn từ giáp ranh địa giới hành chính phường 2 đến hết đất Công ty Bắc Trung Bộ;

+ Đoạn từ cách đường vào ga Đông Hà 155m (Về hướng Nam) đến giáp ranh địa giới hành chính phường Đông Lương;

- Đường Lê Lợi: Đoạn từ cầu Lê Lợi đến giáp ranh địa giới hành chính phường Đông Lương.

9. Phường Đông Lương

- Đường Lý Thường Kiệt: Đoạn từ đường Lê Duẩn đến giáp ranh hẻm 97- Lý Thường Kiệt;

- Đường 9D: Đoạn từ cách đường Quốc lộ 1A 200m (Về hướng Tây) đến Khu đô thị Nam Đông Hà;

- Đường Lê Duẩn:

+ Đoạn từ giáp ranh địa giới hành chính phường Đông Lễ đến cách trường Tiểu học Lê Hồng Phong 200m (Về hướng Bắc);

+ Đoạn từ cách cổng trụ sở UBND phường Đông Lương 200m (Về hướng Nam) đến cầu Lai Phước; trừ khu vực có bán kính 200m, tính từ cổng niệm phật đường Lai Phước.

II. THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

- Cơ sở  đang kinh doanh karaoke:                                                              12;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2010:                                  16;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2020:                                  26;

- Quy hoạch vũ trường đến năm 2020:                                                          01;

1. Đường Bùi Thị Xuân, thuộc khu phố 1, phường 2.

2. Đường Thạch Hãn, thuộc khu phố 7, phường 1.

3. Đường Ngô Thì Nhậm, thuộc khu phố 5a, 5b, 6 phường 1.

4. Đường Phan Chu Trinh: Khu vực từ thị xã Quảng Trị đến giáp xã Hải Lệ (Hải Lăng), thuộc khu phố 2, 4a, phường 2 và khu phố 1, phường 1.

5. Đường Trần Phú, thuộc khu phố 2, 3 phường 2 và khu phố 5a, 5b, 6 phường 1.

6. Đường Ngô Quyền: Từ chợ thị xã đến cầu Thạch Hãn.

7. Đường Bà Triệu, thuộc khu phố 5a, phường 1.

8. Đường Trần Quốc Toản, thuộc khu phố 6, phường 1.

9. Khu quy hoạch tại khu phố 3, phường 1.

10. Khu quy hoạch dân cư sau UBND phường 1.

11. Đường Nguyễn Trãi: Từ nhà bà Toản cho đến Cầu Đen, thuộc khu phố 3, phường 1.

12. Đường Phan Bội Châu, thuộc khu phố 2b, phường 1.

13. Các đoạn đường từ nhà bà Hồng đến nhà ông Rậy, từ nhà bà Hồng đến nhà ông An, đường từ nhà ông Xuân đến nhà ông Hà, thuộc khu phố 2a, phường 1.

14. Đường Hồ Xuân Hương, thuộc khu phố 7, phường 1.

15. Đường Trần Bình Trọng: Đoạn đường từ nhà ông Cường (Ngã ba Hai Bà Trưng- Trần Bình Trọng) đến nhà ông Xá, thuộc khu phố 4, phường 1 và khu phố 7, phường 2.

16. Đường Nguyễn Thị Lý: Đoạn đường từ nhà ông Dương (Ngã ba Góc Bầu) đến cầu Ba Bến, thuộc khu phố 6, 7 phường 2.

17. Đường Trần Hưng Đạo nối dài: Đoạn đường từ nhà ông Phương đến giáp xã Triệu Thành (Triệu Phong), thuộc khu phố 5, phường 2.

18. Khu vực khóm Hà đường Quốc lộ 1A: Đoạn đường từ nhà ông Đức đến nhà ông Ngọ và đoạn đường từ nhà ông Sĩ đến nhà bà Mùi.

III. HUYỆN VĨNH LINH

- Cơ sở đang kinh doanh karaoke:                                                               15;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2010:                                  21;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2020:                                  31;

- Quy hoạch vũ trường đến năm 2020:                                                          01;

1. Thị trấn Hồ Xá

- Quốc lộ 1A:

+ Từ Ngã ba Châu Thị, khóm Chợ Huyện đến nhà ông Hồ Tất Đán, khóm Hữu Nghị;

+ Từ nhà ông Lê Đức Toàn đến Công ty TNHH Hợp Lực;

- Đường Hùng Vương: Từ nhà ông Trần Chí Thành đến nhà ông Hoàng Văn Lương khóm 7;

- Đường Trần Phú: Từ nhà ông Nguyễn Minh Thoảng, đến nhà bà Đỗ Thị My, khóm Thống Nhất;

- Đường Trần Hưng Đạo: Từ nhà bà Lê Thị Bình, khóm Vinh Quang đến giáp đường Hai Bà Trưng;

- Đường Lê Hồng Phong:

+ Từ nhà ông Tạ Suyền, khóm 5 đến nhà ông Nguyễn Đức Dương, khóm Phú Thị;

+ Từ nhà ông Lê Khảm, khóm Hải Hòa đến nhà ông Nguyễn Xuân Mai, khóm Hải Tình;

- Đường Quang Trung:

+ Từ nhà ông Nguyễn Văn Ngọc, khóm 9 đến nhà ông Trần Văn Núi, khóm 2;

- Từ nhà bà Nguyễn Thị Đơn, khóm 7 đến nhà bà Phạm Thị Cam, khóm Vĩnh Bắc.

2. Thị trấn Bến Quan

- Từ nhà ông Nguyễn Hoàng Ngạn đến nhà bà Thương Thị Phiếm, khóm Ngã Tư;

- Trục đường Hồ Chí Minh từ nhà ông Võ Tá Minh đến nhà bà Trần Thị Châu, khóm 3.

3. Xã Vĩnh Tân

- Trục đường từ nhà ông Thái Minh Hòa, thôn Duy Viên đến nhà ông Nguyễn Đức Trịnh, thôn Quảng Xá;

- Trục đường từ nhà ông Võ Sòng đến nhà ông Võ Kinh, thôn Tiên Mỹ.

4. Xã Vĩnh Sơn

- Từ nhà bà Nguyễn Thị Đặng đến nhà bà Phạm Thị Hòe, thôn Tiên An;

- Từ nhà ông Nguyễn Văn Khuyến, thôn Tiên An đến nhà ông Ngô Đức Thuận, thôn Huỳnh Hạ.

5. Xã Vĩnh Thủy

- Trục đường từ nhà ông Lê Vĩnh Hiệp, thôn Lai Xá đến nhà ông Nguyễn Văn Nghĩa, thôn Thủy Ba Đông;

- Trục đường từ nhà ông Nguyễn Văn Việt, thôn Thủy Ba Đông đến nhà ông Nguyễn Văn Thắng, thôn Thủy Ba Tây.

6. Xã Vĩnh Long

- Trục đường Quốc lộ 1A: Từ nhà ông Quyền, khóm Trà Tiện đến nhà ông Hải, ngã ba Sa Lung;

- Trục đường từ nhà ông Giáo, Quốc lộ 1A (Trà Tiện) đến cầu Điện;

- Trục đường từ nhà ông Nguyễn Xưa, thôn Phúc Lâm đến nhà ông Lê Xuân Hoan, thôn Gia Lâm.

7. Xã Vĩnh Thành

- Trục đường từ nhà ông Hiệp (Thôn Liêm Công Phường) đến nghĩa trang liệt sĩ xã;

- Trục đường từ nhà ông Nguyễn Văn Đắc (Thôn Liêm Công Phường) đến nhà ông Trần Thanh Đạm (Thôn Tân Trại).

8. Xã Vĩnh Hiền

- Trục đường từ nhà ông Phan đến giáp đường Cáp Lài.

9. Xã Vĩnh Tân

- Trục đường từ nhà ông Lưu, thôn An Du Đông đến chợ Do.

10. Xã Vĩnh Giang

- Trục đường từ nhà ông Nguyễn Thắng, Tân Trại 1, đến nhà ông Ninh, Tân Trại 3;

- Trục đường từ Nhà văn hóa thôn Tùng Luật đến nhà ông Sắt, thôn Di Loan.

11. Xã Vĩnh Quang

- Trục đường từ cầu Cửa Tùng đến nhà ông Phan Văn Phú, thôn An Đức;

- Trục đường từ nhà nghỉ Eo Biển Xanh, thôn An Đức 1 đến nhà nghỉ Ngọc Hà, thôn Hòa Lý.

12. Xã Vĩnh Chấp

- Quốc lộ 1A: Từ nhà ông Bình, ngã tư Sa Lung đến hết địa phận huyện Vĩnh Linh;

- Trục đường từ nhà ông Cống đến nhà bà Nhởn, thôn Lai Bình.

13. Xã Vĩnh Tú

- Trục đường từ nhà bà Hoàng Dạ Hương, thôn Tây 1 đến nhà ông Dương Tương, Thủy Tú Phường;

- Trục đường từ nhà ông Trần Văn Năm, Thủy Tú Phường đến Hà Kè, Tứ Chính, giáp Quốc lộ 1A.

14. Xã Vĩnh Kim

- Trục đường từ nhà ông Dương Tú xóm Ngỗng đến nhà ông Nguyễn Đức Đồng, xóm Rọc.

15. Xã Vĩnh Nam

- Trục đường Cáp Lài từ quán ông Dũng đến nhà bà Thoan.

16. Xã Vĩnh Trung

- Trục đường từ nhà ông Tạ Lễ đến nhà ông Thiền, thôn Huỳnh Công Đông;

- Trục đường từ nhà ông Trần Công Tỵ  đến nhà ông Thuyết, thôn Thủy Trung.

17. Xã Vĩnh Thái

- Từ nhà bà Thoái, Thái Lai đến nhà ông Ninh, Thử Luật.

18. Xã Vĩnh Hòa

- Trục đường từ nhà ông Lê Phước Sáng, Đơn Thạnh đến nhà bà Lê Thị Thạo, Hiền Dũng.

19. Xã Vĩnh Thạch

- Trục đường từ nhà ông Minh, thôn Khe Ba đến cách địa đạo Vịnh Mốc 200m về hướng Tây;

- Trục đường từ cầu Đúc đến cách Bia di tích thành lập chi bộ Đảng đầu tiên Khe Ba 200m về hướng Tây.

IV. HUYỆN GIO LINH

- Cơ sở  đang kinh doanh karaoke:                                                             06;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2010:                                 10;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2020:                                 18;

- Quy hoạch vũ trường đến năm 2020:                                                           0;

1. Thị trấn Gio Linh

- Khu phố 1:

+ Trục đường từ nhà ông Phạm Hùng đến nhà ông Trần Xin;

+ Trục đường từ nhà ông Nguyễn Châu đến nhà ông Võ Trung Chính;

+ Trục đường từ nhà ông Trần Cẩm đến nhà ông Võ Phú;

- Khu phố 3: Trục đường từ nhà ông Mai Em đến nhà ông Mai Huy Hùng;

- Khu phố 4:

+ Trục đường từ nhà ông Nguyễn Đức Tương đến nhà ông Nguyễn Hữu Tài;

+ Trục đường từ nhà ông Nguyễn Đức Ái đến nhà ông Phùng Chiến;

- Khu phố 5:

+ Trục đường 75 từ đầu đường đến nhà ông Tạ Thạnh;

+ Trục đường nhà bà Trần Thị Em đến cuối đường;

- Khu phố 7:

+ Trục đường từ nhà ông Trần Văn Quang đến nhà ông Trần Thái;

+ Trục đường từ nhà ông Trần Mến đến nhà ông Nguyễn Xiển;

- Khu phố 8: Trục đường từ nhà bà Lê Thị Thương đến nhà ông Nguyễn Điểu.

2. Xã Gio Phong

- Thôn Lan Đình: Trục đường từ đầu thôn đến nhà bà Nguyễn Thị Tuyết Lan;

- Thôn Gia Môn:

+ Trục đường từ đầu thôn đến nhà bà Trần Thị Hồng;

+ Từ nhà ông Trần Đình Bảo đến cuối đường.

3. Xã Gio Châu

- Làng Hà Thanh:

+ Quốc lộ 1A: Đoạn đường từ nhà bà Trần Thị Xuân đến nhà ông Hoàng Văn Phước và đoạn từ đường 74 đến nhà bà Lê Thị Xuyến;

+ Đường 74: Từ quốc lộ 1A đến nhà anh Hoàng Văn Giao;

- Làng Hà Trung:

+ Dọc trục đường liên thôn từ nhà ông Trần Ngọc Xã đến nhà ông Trần Văn Thanh;

+ Từ nhà ông Trần Đình Dũng đến nhà ông Trần Văn Tân;

- Làng Hà Thượng: Từ nhà ông Lê Thiện Nghiệm đến nhà ông Lê Văn Huế;

- Làng Bích La: Từ nhà ông Lê Văn Bích đến nhà ông Nguyễn Đức Thú.

4. Xã Linh Hải

- Thôn Thiện Nhân: Trục đường 73 từ nhà ông Ngô Ngọc đến nhà ông Lê Hoan;

- Thôn Xuân Tây: Trục đường 74 từ nhà ông Hồ Xuân Doạn đến nhà ông Lê Văn Hóa;

- Thôn Hải Tân: Trục đường 73 từ nhà ông Bùi Trực đến nhà ông Nguyễn Tú Tôn;

- Thôn Hải Ba: Trục đường 73 từ nhà ông Nguyễn Anh Tuấn đến nhà ông Mai Vẽ.

5. Xã Gio Mỹ

- Thôn Nhĩ Thượng:

+ Từ nhà ông Nguyễn Nậy đến nhà ông Ngô Thanh Bình;

+ Từ nhà ông Nguyễn Đông đến nhà ông Ngô Thanh Chiêu;

- Thôn Lại An: Từ nhà ông Phạm Văn An đến nhà ông Nguyễn Giang;

- Thôn An Mỹ: Từ nhà ông Dương Dài đến nhà ông Dương Lành;

- Thôn Cẩm Phổ:

+ Từ nhà ông Nguyễn Văn Dậu đến nhà ông Nguyễn Viết Cường;

+ Từ nhà ông Lê Văn Hiền đến nhà ông Thái Văn Phước.

6. Xã Gio Việt

Từ nhà ông Nguyễn Văn Phước đến nhà ông Phan Văn Vinh.

7. Thị trấn Cửa Việt

Từ nhà ông Hồ Văn Thăng đền nhà ông Lê Văn Quyền và Nguyễn Văn Chanh, thôn Long Hà.

8. Xã Trung Giang:

- Thôn Nam Sơn: Trục đường liên thôn từ nhà ông Nguyễn Thọ đến cuối đường;

- Thôn Bắc Sơn:

+ Trục đường liên thôn từ nhà bà Nguyễn Thị Diện đến cuối đường;

+ Trục đường liên thôn từ nhà ông Mai Văn Thanh đến cuối đường;

+ Trục đường liên thôn từ nhà bà Nguyễn Thị Hồng Thủy đến cuối đường;

+ Trục đường liên thôn từ nhà bà Nguyễn Thị Lựu đến cuối đường.

9. Xã Trung Hải

- Thôn Cao Xá: Dọc đường Quốc lộ 1A, từ nhà ông Ngô Công Trình đến nhà bà Hoàng Thị Thức;

- Thôn Xuân Hòa: Trục đường từ nhà ông Trần Lương Thuyết đến nhà ông Trần Lương Tịnh;

- Thôn Hải Chữ: Trục đường từ nhà ông Ngô Ngọc Vĩnh đến nhà bà Hoàng Thị Hoa.

10. Xã Gio Thành

- Thôn Nhĩ Hạ: Từ nhà ông Phan Văn Minh đến nhà ông Trần Bình Cường.

11. Xã Trung Sơn

- Thôn Kinh Môn: Trục đường từ nhà ông Nguyễn Văn Sinh đến nhà ông Hoàng Đăng;

- Thôn Võ Xá:

+ Trục đường 76: Từ nhà ông Nguyễn Văn Xuân đến nhà ông Trần Văn Phước;

+ Trục đường liên xã từ nhà ông Võ Mạnh Trung đến nhà bà Võ Thị Trang;

+ Trục đường 76 từ nhà bà Nguyễn Thị Đào đến nhà bà Nguyễn Thị Xuân.

12. Xã Gio Hải

- Thôn 4: Trục đường từ nhà ông Đoạn Nơm đến nhà ông Võ Lâu;

- Thôn 5: Trục đường từ nhà ông Trần Đình Nam đến nhà ông Phạm Ngọc Tụng;

- Thôn 6: Trục đường từ nhà ông Hồ Tương đến nhà ông Trần Huy Hà;

- Thôn 7: Trục đường từ nhà ông Phạm Bé đến nhà ông Trần Hữu Bắc.

13. Xã Hải Thái

- Thôn Phú Ân: Dọc đường Hồ Chí Minh, từ nhà ông Ngô Nghệ đến nhà ông Trần Đình Tiến;

- Thôn Xuân Hòa: Từ ngã ba trục đường 75 đến nhà ông Đào Đăng Cường;

- Thôn Trung An: Trục đường Hồ Chí Minh, từ nhà ông Nguyễn Bút đến nhà ông Nguyễn Hóa.

14. Xã Gio An

Từ nhà ông Nguyễn Tăng Tại đến hết trục đường.

15. Xã Gio Hòa

Đường 74, từ nhà ông Ngô Thành đến nhà ông Nguyễn Chút, thôn Nhất Hòa.

16. Xã Linh Thượng

- Bản Bến Mộc 2: Từ nhà ông Hồ Văn Hành đến nhà ông Hồ Văn Khôi;

- Bản Bãi Hà: Từ nhà ông Hồ Lý Hải đến nhà ông Hồ Văn Doi.

17. Xã Vĩnh Trường

- Bản Xóm Tre: Trục đường từ nhà ông Hồ Văn Sinh đến nhà ông Hồ Văn Hằng;

- Bản Xóm Bàu: Trục đường từ nhà ông Hồ Văn Hạt đến nhà ông Hồ Văn Hữu;

- Bản Xóm Cồn: Trục đường từ nhà ông Hồ Văn Thọ đến nhà ông Hồ Văn Ngoan;

- Thôn Gia Vòm: Trục đường từ nhà ông Hồ Văn Đá đến nhà bà Hồ Thị Thăng;

- Thôn Trường Thành: Trục đường từ nhà ông Hồ Văn Miên đến nhà ông Hồ Văn Húc.

18. Xã Gio Quang

- Thôn Trúc Lâm:

+  Đội 1: Trục đường từ nhà ông Nguyễn Đình Sáu đến nhà ông Nguyễn Bá Sơn;

+ Đội 2: Trục đường từ nhà bà Trần Thị Hồng đến nhà ông Nguyễn Đình Phước;

- Thôn Quang Thượng: Từ nhà ông Trần Bình đến nhà ông Trần Hữu;

- Thôn Quang Hạ: Từ nhà ông Trần Đăng Trung đến nhà ông Nguyễn Văn Lâm.

19. Xã Gio Mai

- Thôn Mai Xá:

+ Trục đường Xuyên Á: Từ cầu Long Hà đến cầu Kênh;  

+ Trục đường chính của xóm Kênh: Từ nhà ông Nguyễn Văn Cư đến nhà ông Bùi Viện;

+ Đường liên xã từ nhà ông Lê Văn Thái đến nhà ông Trương Quang Cường;

- Thôn Lâm Xuân:

+ Trục đường từ nhà ông Hồ Chút đến nhà ông Võ Thành, đội 1;

+ Trục đường từ nhà bà Nguyễn Thị Hoa đến nhà ông Tạ Thức;

+ Trục đường từ nhà ông Tạ Hùng đến nhà ông Nguyễn Tài Thuyết;

- Thôn Mai Thị: Trục đường Xuyên Á từ nhà ông Phạm Thiều đến giáp cầu Kênh.

20. Xã Gio Sơn

- Thôn An Khê: 

+ Trục đường Hồ Chí Minh: Từ nhà ông Nguyễn Hòa đến nhà ông Trần Nhơn;

+ Đường 74: Từ nhà ông Nguyễn Lộc đến nhà ông Nguyễn Danh;

- Trục đường từ nhà ông Nguyễn Lộc, thôn Nam Tân đến nhà ông Trần Hưng, thôn Phú Ốc;

- Khu vực thôn Nam Đông- Lạc Sơn:

+ Đường 74, từ nhà ông Trần Tiến đến nhà ông Nguyễn Quang;

+ Đường 76, từ nhà ông Nguyễn Tấn đến nhà ông Phạm Văn Mai.

21. Xã Gio Bình

- Thôn Tân Lịch:

+ Trục đường từ nhà bà Trần Thị Hai đến nhà ông Trần Văn Hoài;

+ Trục đường từ nhà ông Dương Đình Cẩn đến nhà ông Nguyễn Hữu Quýnh;

- Thôn Bình Minh: Trục đường 75 từ nhà ông Lê Quang Truy đến nhà ông Bùi Văn Chính;

- Thôn Xuân Mai: Đường 76, từ nhà ông Trần Đức Linh đến nhà ông Lương Việt;

- Thôn Hải Bình:

+ Đường 76: Từ nhà bà Nguyễn Thị Mãn đến nhà ông Hoàng Xuân Sửu;

+ Đường 76: Từ nhà ông Lê Văn Quang đến nhà bà Lê Thị Cúc.

V. HUYỆN CAM LỘ

- Cơ sở đang kinh doanh karaoke:                                                               10;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2010:                                  14;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2020:                                  22;

- Quy hoạch vũ trường đến năm 2020:                                                            0;

1. Xã Cam Nghĩa

- Tỉnh lộ 11: Từ địa phận thôn Nghĩa Phong đến thôn Thượng Nghĩa và các thôn Cu Hoan, Bảng Sơn, Phương An.

2. Xã Cam Chính

- Tỉnh lộ 11: Từ cầu Trộ Đó đến thôn Thượng Nghĩa bao gồm các thôn: Đốc Kinh, Mai Đàn và địa phận thuộc các thôn Mai Lộc 1,2,3.

3. Xã Cam Thành

Từ nhà ông Lương Văn Thảo (Thôn Ngô Đồng) đến Công ty Khai thác đá Quảng Trị theo trục Quốc lộ 9 gồm các thôn: Ngô Đồng, Tân Trang, Tân Xuân 1, Tân Xuân 2; Cam Phú 1, Cam Phú 2, Cam Phú 3; Thượng Lâm và trục đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Tân Định.

4. Xã Cam Tuyền

Theo trục đường Hồ Chí Minh, từ địa phận thôn An Mỹ đến thôn Tân Lập và tuyến đường từ nhà bà Đoàn Thị Chanh (Thôn An Thái) đến cầu Đá Bông thuộc địa phận các thôn Bắc Bình, Ba Thung, Tân Hiệp.

5. Thị trấn Cam Lộ

- Khóm 1: Trục Quốc lộ 9, từ cây xăng (Gần huyện đội Cam Lộ) đến quán cafe Ý Lan; từ nhà ông Lê Cao Đẳng đến nhà ông Nguyễn Văn Tố; các trục đường nhánh phía Nam đường 9 và các trục đường nhánh phía Bắc đường 9 đi thôn An Hưng;

- Khóm 2: Trục đường nhánh từ Quốc lộ 9 (Nhà hàng Tú Trinh đến nhà ông Nguyễn Văn Sơn); trục đường nhánh từ Quốc lộ 9 (Đại lý vật liệu Mỹ Hương đến đường Hồ Chí Minh); Nam Quốc lộ 9 từ nhà ông Nguyễn Văn Nam đến nhà ông Ngô Kim Quy;

- Khóm 3: Quốc lộ 9 và các trục đường nhánh nối đường Hồ Chí Minh.

- Khóm 4: Quốc lộ 9 và trục đường từ nhà ông Phạm Thế Sự đến chợ phiên Cam Lộ;

- Đường Hồ Chí Minh, đoạn từ đầu thôn An Hưng đến cầu Đuồi.

6. Xã Cam Hiếu

- Quốc lộ 9, đoạn từ cầu Treo đến cầu Tân Trúc.

7. Xã Cam Thủy

- Tỉnh lộ 71, đoạn từ thôn Cam Vũ đến cầu Đuồi (Thôn Tam Hiệp).

8. Xã Cam Thanh

- Từ phía Tây Quốc lộ 1 đến ngã tư Sòng và từ ngã tư Sòng theo trục đường 71 gồm các thôn Cam Lộ Hạ, Phú Ngạn, An Bình.

9. Xã Cam An

- Quốc lộ 1, đoạn từ thôn Phổ Lại đến Trúc Khê và hai bên tỉnh lộ 71 gồm các thôn An Xuân, Kim Đâu, Phi Thừa.  

VI. HUYỆN ĐAKRÔNG

- Cơ sở  đang kinh doanh karaoke:                                                             02;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2010:                                 05;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2020:                                 12;

- Quy hoạch vũ trường đến năm 2020:                                                           0.

1. Thị trấn Krông Klang

- Khu vực chợ trung tâm: Các tuyến đường nội thị bao quanh chợ;

- Đường trung tâm huyện: Đoạn từ trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện đến giáp thôn Phú Thiềng (Xã Mò Ó);

- Tuyến đường từ Trung tâm y tế huyện đến Làng Cát (Xã Đakrông).

2. Xã Tà Rụt

- Trung tâm xã Tà Rụt: Từ km 49 đến km 51, Quốc lộ 14.

3. Xã A Ngo

Toàn bộ khu vực cách cửa khẩu La Lay 500m về hướng Đông.

4. Xã Đakrông

Khu vực ngã ba cầu Đakrông: Xung quanh cầu treo Đakrông, địa điểm thôn Klu, xã Đakrông.

5. Xã Ba Lòng, xã Hải Phúc

Khu vực trung tâm xã Ba Lòng và Hải Phúc.

6. Xã Hướng Hiệp

Khu vực trung tâm xã Hướng Hiệp (Từ km 32 đến km 42, Quốc lộ 9).

7. Xã Tà Long

Khu vực trung tâm xã Tà Long (Từ km 20 đến km 28 quốc lộ 14).

8. Xã A Bung:

Khu vực trung tâm xã (Từ km 58 đến km 59, Quốc lộ 14).

VII. HUYỆN HƯỚNG HÓA

- Cơ sở  đang kinh doanh karaoke:                                                             19;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2010:                                 26;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2020:                                 38;

- Quy hoạch vũ trường đến năm 2020:                                                         02;

1. Thị trấn Khe Sanh

- Khóm 1: Quốc lộ 9 từ tượng đài Khe Sanh (Km 63+400 từ Đông Hà lên phía phải) đến nhà ông Đức (Km 63+900); (Đoạn này có trường số 2 Khe Sanh nên quy hoạch chỉ cho phép các điểm xa trường trên 200m);

- Khóm 2: Đoạn đường từ nhà ông Phú đến nhà ông Hữu;

- Khóm 3A: Đoạn Quốc lộ từ km 63+900 phía trái từ Đông Hà lên đến nhà ông Tần (Km 64+400); (Đoạn này có một số trụ sở cấp huyện nên quy hoạch chỉ cho phép các điểm xa cơ quan trên 200m);

- Khóm 3B:

+ Đoạn đường Quốc lộ 9 từ nhà ông Tần (Km 64+400) đến nhà ông Gai;

+ Đoạn đường từ nhà ông Thành đến nhà bà Thu (Đoạn này có trường THCS Khe Sanh nên quy hoạch chỉ cho phép các điểm xa trường trên 200m);

- Khóm 4: Đoạn Quốc lộ 9 từ nhà ông Tùng Linh (Km 66+200) đến nhà ông Hồ Công Lưu (Km66+900);

- Khóm 5: Đoạn đường từ nhà ông Hậu đến cầu Khe Sanh;

- Khóm 6: Đoạn đường từ Cầu Trắng đến nhà bà Hồ Thị Hương;

- Khóm 7: Đoạn đường từ nhà ông Khánh đến nhà ông Hà.

2. Thị trấn Lao Bảo

- Khóm Đông Chín: Đoạn đường từ cầu nối xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo đến nhà ông Cường;

- Khóm Trung Chín:

+ Đoạn đường từ nhà ông Dân đến nhà ông Sự;

+ Đoạn đường từ cổng chào khóm Trung Chín đến nhà ông Thế;

        - Khóm Tây Chín: Đoạn đường từ cổng chào khóm Tây Chín đến nhà trọ Việt Hùng;

- Khóm An Hà: Đoạn đường từ nhà ông Dĩ đến nhà ông Thủ;

- Khóm Vĩnh Hoa: Đoạn đường từ nhà ông Thản đến nhà bà Mênh;

- Khóm Xuân Phước: Đoạn đường từ nhà ông Quang (Đường lên nhà đày Lao Bảo) đến nhà ông Hết;

- Khóm Tân Kim: Đoạn đường từ nhà ông Liêm đến nhà bà An;

- Khóm Cao Việt: Đoạn đường từ nhà bà Huê đến nhà hàng Quê Hương.

3. Xã Hướng Tân

- Đoạn đường Hồ Chí Minh từ nhà ông Thanh (Km5+300) đến nhà ông Đàn (Km6);

- Đoạn đường từ cây xăng Hướng Tân đến nhà bà Nữ, thôn Tân Linh;

- Đoạn đường từ đồn Công an Rào Quán đến đập tràn thủy lợi, thủy điện Quảng Trị.

4. Xã Tân Hợp

- Đoạn Quốc lộ 9 từ nhà cô Thiện (Km61+200) đến nhà ông Thuận (Km63+100);

- Đoạn đường Hồ Chí Minh từ ngã ba tượng đài (Km00) đến nhà ông Đãi (Km1+500).

5. Xã Tân Liên

Đoạn Quốc lộ 9 từ cây xăng Tân Liên đến cuối xã Tân Liên (Có khoảng cách hợp lý và cách xa trường học trên 200m).

6. Xã Tân Hợp

Đoạn Quốc lộ 9 từ nhà ông Đỉnh đến nhà ông Quang.

7. Xã Tân Long

Đoạn đường Quốc lộ 9, từ ngã ba Tân Long đến cầu Tân Long.

8. Xã Tân Thành

Đoạn Quốc lộ 9 từ nhà ông Lụt đến Công ty TNHH Vững Kiểm.

9. Xã Hướng Phùng

Đoạn đường Hồ Chí Minh từ km 24 đến km 26.

10. Xã Thuận

Đoạn đường từ nhà ông San đến nhà ông Khoa.

11. Xã A Túc

Đoạn đường từ nhà ông Ăm Lý đến nhà ông Côn Đưng.

VIII. HUYỆN TRIỆU PHONG

- Cơ sở đang kinh doanh karaoke:                                                                                 11;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2010:                                                    16;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2020:                                                    26;

- Quy hoạch vũ trường đến năm 2020:                                                                              0;

1. Thị trấn Ái Tử

- Tiểu khu 1: Tuyến đường Quốc lộ 1A hướng từ thị xã Quảng Trị đi Đông Hà;

+ Từ nhà bà Lê Thị Thúy đến nhà quản trang;

+ Từ nhà ông Nguyễn Viết Hùng đến nhà ông Phan Văn Hóa;

- Tiểu khu 2: Đường Quốc lộ 1A

+ Từ nhà ông Phan Chí Thành đến nhà ông Lê Quang Thiết;

- Tiểu khu 3: Đường Quốc lộ 1A;

+ Từ nhà ông Nguyễn Tư Hải đến nhà bà Nguyễn Thị Toan;

- Đường nội thị:

+ Từ nhà ông Cao Hội đến nhà hàng Quê Hương;

- Tiểu khu 4: Đường Quốc lộ 1A;

+ Từ nhà ông Phan Bắc đến nhà ông Ngô Trí Dũng;

+ Từ nhà ông Lê Duy Thanh đến nhà ông Đặng Sỹ Thơ;

- Tiểu khu 5: Đường nội thị về cầu An Mô;

+ Từ nhà ông Hoàng Dỏ đến nhà ông Nguyễn Ánh;

- Tiểu khu 6: Đường nội thị;

+ Từ nhà ông Nguyễn Hữu Dưỡng đến nhà ông Đoàn Quê.

2. Xã Triệu Thượng

- Đường Quốc lộ 1A:

+ Từ nhà bà Nguyễn Thị Quyên đến nhà ông Lê Phú;

+ Từ nhà bà Phan Thị Minh đến nhà ông Hoàng Vụ;

- Đường liên thôn từ An Đôn đến Trấm:

+ Từ nhà ông Phan Văn Hải (An Đôn) đến nhà ông Lê Tương (Thôn Trấm);

+ Từ nhà ông Phan Thanh (Nhan Biều 3) đến nhà bà Lê Thị Mọn (Xuân An).

3. Xã Triệu Giang

- Tuyến đường Quốc lộ  1A:

+ Từ nhà ông Phan Văn Vinh (Phú Áng) đến nhà ông Bùi Lạc (Phước Mỹ);

- Tuyến đường liên xã:

+ Từ nhà ông Trịnh Tường Phong (Làng Trà Liên) đến nhà bà Lê Thị Lý (Làng Phước Mỹ).

4. Xã Triệu Ái

- Tuyến đường Trừ Lấu:

+ Từ nhà ông Hoàng Sang đến nhà ông Lê Lượng (Ái Tử);

- Đường ven hồ thủy lợi Ái Tử:

+ Từ nhà ông Nguyễn Đình Duệ đến nhà ông Nguyễn Đình Mỹ, Kiên Phước.

5. Xã Triệu Trung

- Tuyến tỉnh lộ 68: Từ nhà bà Nguyễn Thị Hoa Lợi đến nhà ông Hoàng Chắt;

-  Tuyến tỉnh lộ 65: Từ nhà ông Nguyễn Quang Tùng đến nhà ông Nguyễn Cù.

6. Xã Triệu Tài

- Tuyến tỉnh lộ 68:

+ Từ nhà ông Nguyễn Oanh đến nhà bà Lê Thị Hà;

+ Từ nhà bà Nguyễn Thị Lành đến nhà ông Võ Lụt.

7. Xã Triệu Sơn

- Tuyến đường 65:

+ Từ Chợ Cạn đến thôn 4- Triệu Lăng;

+ Từ nhà ông Trần Hữu Úy đến nhà ông Trần Văn Huy;

- Tuyến đường liên xã từ Chợ Cạn đi Phương Lang: Từ Chợ Cạn đến nhà ông Nguyễn Tạc (Thôn Linh Chiểu).

8. Xã Triệu Trạch

- Tuyến đường 64: Từ nhà ông Lê Đình Đoàn (Thôn Bồ Bản) đến nhà ông Lê Tường (Thôn Lệ Xuyên);

- Tuyến đường liên xã Bồ Bản đi Chợ Cạn: Từ nhà ông Lê Quang Thắng đến nhà ông Lê Thường.

9. Xã Triệu Phước

- Tuyến đường liên thôn: Từ nhà ông Trương Văn Phước (Thôn Vĩnh Lại) đến nhà ông Nguyễn Văn Khanh (Cồn Đống- An Cư);

- Tuyến đường liên thôn: Từ nhà ông Nguyễn Quang Hồi (Thôn Lưỡng Kim) đến nhà ông Trần Sanh (Thôn Việt Yên).

10. Xã Triệu Thành

- Tuyến đường 64A: Từ nhà ông Đặng Thông đến nhà ông Lê Anh Dũng;

- Tuyến đường 64B: Từ nhà bà Lê Thị Hồng đến nhà ông Lê Minh Ngân;

- Tuyến đường liên thôn: Từ nhà ông Nguyễn Văn Trọng đến nhà ông Nguyễn Xinh.

11. Xã Triệu Long

- Tuyến đường 64: Từ nhà ông Võ Nhân đến nhà ông Đỗ Cầu;

- Tuyến đường liên thôn từ cầu An Mô đến ngã ba đường 64: Từ nhà ông Đỗ Xuân Tam đến nhà ông Nguyễn Hữu Cầu.

12. Xã Triệu Hòa

- Tuyến đường 64: Từ nhà ông Bùi Huỳnh (Thôn Hà My) đến nhà ông Nguyễn Đỉnh (Thôn Mỹ Lộc).

13. Xã Triệu Đại

- Tuyến đường 64: Từ nhà ông Phạm Sô (Làng Đại Hào) đến nhà ông Trần Linh (Làng Quảng Điền);

- Tuyến đường liên xã Đại- Thuận- Độ: Từ nhà ông Võ Ngọc Khoa đến nhà ông Nguyễn Nhớ (Làng Đại Hào).

14. Xã Triệu Thuận

- Tuyến đường liên xã Đại- Thuận- Độ: Từ nhà ông Nguyễn Hiên đến nhà ông Võ Tám;

- Tuyến đường liên thôn (Khu vực 3, 4, 5, 6): Từ nhà ông Lê Toan đến nhà ông Nguyễn Lớn.

15. Xã Triệu Độ

- Tuyến đường liên xã Đại- Thuận- Độ: Từ nhà ông Lê Danh (Thôn An Lợi) đến nhà ông Lê Gia (Thôn Quy Hà);

- Tuyến đường liên thôn: Từ nhà ông Lương Đức Yến (Thôn Đồng Giám) đến nhà ông Phan Văn Kiệt (Thôn Giáo Liêm).

16. Xã Triệu Đông:

- Tuyến đường liên xã: Từ nhà ông Hoàng Đông (Thôn Nại Cửu) đến nhà ông Lê Bá Thơ (Thôn Bích La Đông).

17. Xã Triệu An

- Tuyến đường 64: Từ nhà ông Lê Văn Thao đến nhà ông Dương Văn Bé (Thôn Hà Tây);

- Tuyến đường bờ Sông Cụt: Từ nhà ông Lê Văn Hùng đến nhà bà Trần Thị Em (Thôn Hà Tây);

- Tuyến đường làng Hà Tây (Từ ngã ba đường 64 đến chợ Hà Tây): Từ nhà ông Lê Văn Hẹ đến nhà ông Lê Văn Tuy;

- Tuyến đường Quốc phòng: Từ nhà ông Dương Văn Kiếm đến nhà ông Nguyễn Văn Quang (Thôn Hà Tây);

- Tuyến đường Bến Sông: Từ nhà ông Lê Văn Mầu đến nhà ông Nguyễn Quang Hào (Thôn Phú Hội);

- Tuyến đường vào cảng Cửa Việt: Từ nhà bà Nguyễn Thị Tự đến nhà bà Lê Thị Trọng;

- Tuyến đường liên thôn (Tường Vân- Xóm Động): Từ nhà ông Nguyễn Hữu Ngọc đến nhà ông Nguyễn Viết Đăng;

- Tuyến đường liên thôn: Từ nhà ông Nguyễn Văn Hậu đến nhà ông Phan Đình Hiền (Thôn Thanh Xuân).

18. Xã Triệu Vân

- Tuyến đường Quốc phòng:

+ Từ nhà ông Lê Hữu Án đến nhà bà Hoàng Thị Can (Thôn Vĩnh Hòa);

+ Từ nhà ông Trần Bình Quý đến nhà bà Trần Thị Síu (Thôn Thạnh Hội);

+ Từ nhà ông Nguyễn Thanh Trí đến nhà ông Nguyễn Quang Lẩn (Thôn Bình An);

- Tuyến đường liên thôn: Từ nhà ông Nguyễn Văn Lợi đến nhà ông Nguyễn Văn An (Làng sinh thái).

19. Xã Triệu Lăng

- Tuyến đường Quốc phòng:

+ Từ nhà ông Trần Sanh đến nhà ông Trần Khương Dầu (Làng An Hội);

+ Từ nhà bà Võ Thị Xuân đến nhà ông Nguyễn Quang Hoàng (Làng Ba Lăng);

+ Từ nhà ông Nguyễn Hùng Cư đến nhà ông Nguyễn Hữu Chí (Làng Nhật Tân);

+ Từ nhà ông Lê Ngang (Làng Gia Đẳng 3) đến nhà ông Lê Thôn (Làng Gia Đẳng 1).

IX. HUYỆN HẢI LĂNG

- Cơ sở  đang kinh doanh karaoke                                                                                    : 18;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2010 không quá                                      : 24;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2020 không quá                                      : 34;

- Quy hoạch vũ trường đến năm 2020                                                                                : 01.

1. Thị trấn Hải Lăng

- Tỉnh lộ 8, khóm 1: Từ nhà ông Lê Bá Ngoan đến nhà ông Phan Sinh;

- Tỉnh lộ 8, khóm 2: Từ nhà ông Nguyễn Cư đến nhà bà Nguyễn Thị Vàng;

- Tỉnh lộ 8, khóm 3: Từ nhà ông Hoàng Thuyết đến nhà ông Trương Thanh;

- Đường 3/2: Từ nhà ông Lê Quang Trì đến nhà bà Bùi Thị Hương;

- Đường Trần Hưng Đạo, khóm 5: Từ nhà ông Nguyễn Viết Lân đến nhà ông Nguyễn Quang Thủy;

- Quốc lộ 1A, khóm 6: Từ nhà ông Văn Ngọc Viên đến nhà ông Nguyễn Quang Bào.

2. Xã Hải Thọ

- Khu vực Công- Thương nghiệp: Từ nhà ông Châu Văn Sáu đến nhà ông Nguyễn Dương;

- Thôn 2: Đường từ nhà ông Trương Văn Hương đến nhà ông Nguyễn Dư Thăng;

- Thôn 3: Đoạn đường từ nhà ông Nguyễn Son đến nhà ông Phạm Quyền.

3. Xã Hải Thiện

- Tỉnh lộ 8: Từ nhà ông Cao Úy đến nhà ông Đặng Ánh.

4. Xã Hải Quế

- Đường liên xã, thôn Hội Yên: Từ nhà ông Phạm Kỳ đến nhà ông Ngọc Thắng;

- Đường liên xã, thôn Kim Long: Từ  nhà ông Hồ Chiến đến nhà ông Lê Thìn;

- Đường liên xã, thôn Đơn Quế: Từ nhà ông Hồ Trai đến nhà ông  Hồ Quật.

5. Xã Hải Dương

- Tỉnh lộ 8, thôn Kim Giao: Từ nhà ông Nguyễn Thanh Minh đến nhà ông Trần Đức;

- Tỉnh lộ 68, thôn Diên Khánh: Từ nhà ông Nguyễn Hiền đến nhà ông Nguyễn Lê;

- Tỉnh lộ 68, thôn Xuân Viên: Từ nhà ông Phan Gia đến nhà ông Lê Dinh.

6. Xã Hải Ba

- Tỉnh lộ 68, thôn Phương Lang: Từ ngã tư nhà bà Nguyễn Thị Si đến nhà bà Nguyễn Thị Gái, thôn Cổ Lũy;

- Đường ra biển Gia Đẳng, thôn Phương Lang: Từ nhà ông Đỗ Đình Xoan đến nhà ông Võ Viết Trì.

7. Xã Hải Vĩnh

- Đường liên xã Xuân- Quy- Vĩnh, thôn Thi Ông: Từ nhà ông Võ Cầu đến nhà ông Ngô Tụng;

- Xóm Phú Tân, thôn Lam Thủy: Từ nhà ông Nguyễn Trí Quốc đến nhà ông Nguyễn Đức Vinh;

- Đường liên xã Xuân- Quy- Vĩnh: Từ nhà ông Nguyễn Đức Lượng đến nhà ông Nguyễn Đăng Du.

8. Xã Hải Thành

- Thôn Trung Đơn: Đường từ nhà ông Quý Dương đến nhà ông Lê Sau;

- Thôn Phước Điền: Đường từ nhà ông Vương Khánh Kim đến nhà ông Ngô Ngọc Song.

9. Xã Hải Phú

- Tỉnh lộ 6, thôn Phú Hưng: Từ nhà bà Văn Thị Y đến nhà bà Nguyễn Thị Huệ;

- Quốc lộ 1A: Từ nhà ông Văn Ngọc Vị đến nhà ông Văn Ngọc Tư;

- Đường liên xã Phú- Lệ, thôn Long Hưng, ngã ba Cầu Trắng đến Nhà thờ La Vang: Từ nhà ông Văn Kiềm đến nhà bà Nguyễn Thị Thọ;

- Đường từ ngã ba Đại An Khê (Hải Thượng) đến Cầu Trắng (Hải Phú): Từ nhà bà Văn Thị Đệ đến nhà ông Văn Ngọc Hoàng.

10. Xã Hải Thượng

- Quốc lộ 1A (Cũ) đoạn từ ngã ba Long Hưng đến UBND xã thuộc HTX Đại An Khê:  Từ nhà bà Nguyễn Thị Liên đến nhà bà Trần Thị Ngàn;

- Quốc lộ 1A, đoạn từ ngã tư Thượng Xá đi xã Hải Thọ: Từ nhà ông Lê Thành Phố đến nhà ông Lê Phước Đài;

- Đường nhánh tuyến số 3, Khu Du lịch sinh thái Trà Lộc: Từ nhà ông Phan Thanh Sơn đến nhà ông Phan Dược;

- Đường từ cổng chào thôn Đại An Khê về hội trường Hợp tác xã (Đại Nại cũ): Từ nhà bà Nguyễn Thị Ân đến nhà ông Trần Hoàng.

11. Xã Hải Quy

- Đường liên xã Xuân- Quy- Vĩnh:

+ Đoạn thuộc thôn Quy Thiện: Từ nhà ông Lê Thanh Dụng đến nhà ông Lê Văn Kiên;

+ Đoạn thuộc thôn Trâm Lý: Từ nhà ông Võ Oanh đến nhà ông Võ Hia;

- Đường liên xã Xuân- Quy- Vĩnh, đoạn thuộc thôn Văn Vận: Từ nhà ông Lê Văn Bi đến nhà ông Lê Văn Cừ.

12. Xã Hải Chánh

- Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Chánh, khu vực chợ Mỹ Chánh: Từ nhà ông Quang Tôn Thái đến nhà ông Nguyễn Văn Đông;

- Quốc lộ 1A (Cũ) hướng về Ưu Điềm (Thừa Thiên- Huế): Từ nhà ông Ngô Văn Tri đến nhà ông Nguyễn Tiến Dũng;

- Thôn Xuân Lộc: Đường từ nhà ông Nguyễn Văn Phước đến nhà ông Trần Cảnh;

- Thôn Hội Kỳ: Đường từ nhà ông Nguyễn Huế đến nhà ông Đặng Văn Đệ;

- Dọc theo Quốc lộ 1A, thôn Cầu Nhi Phường: Từ nhà ông Hoàng Biểu Quyết đến nhà ông Nguyễn Mãnh;

- Thôn Văn Phong: Đường từ nhà ông Trần Xu đến nhà ông Trần Khiếu.

13. Xã Hải Sơn

- Đường Quốc lộ 1A, thôn Như Sơn: Từ nhà ông Nguyễn Văn Chuổi đến nhà ông Nguyễn Văn Ánh;

- Đường liên thôn, thôn Khe Mương: Từ nhà ông Trần Xuân Thành đến nhà ông Nguyễn Quang Du;

- Đường liên thôn, thôn Lương Điền: Từ nhà ông Nguyễn Văn Tiến đến nhà ông Nguyễn Văn Hiến.

14. Xã Hải Tân

- Đường liên xã Sơn- Tân- Hòa.

+ Đoạn thuộc thôn Cầu Nhi: Từ nhà bà Hoàng Thị Lựu đến nhà ông Phạm Hữu Hòa;

+ Đoạn thuộc thôn Văn Quỹ: Từ nhà ông Nguyễn Khánh Tỉnh đến nhà ông Nguyễn Khánh Xuyến.

15. Xã Hải Hòa

- Đường liên xã Sơn- Tân- Hòa

+ Đoạn thuộc thôn Hưng Nhơn: Từ nhà ông Lê Hữu Luận đến nhà ông Nguyễn Văn Đức;

- Đoạn thuộc thôn An Thơ: Từ nhà ông Nguyễn Đức Liêm đến nhà ông Nguyễn Đức Lực;

- Đoạn thuộc thôn Phú Kinh: Từ nhà ông Lê Hữu Phước đến nhà ông Lê Hữu Đợi.

16. Xã Hải Lệ

- Thôn Như Lệ: Đường từ nhà ông Ngô Bình đến nhà bà Nguyễn Thường;

- Đường số 6, thôn Như Lệ: Từ nhà ông Đinh Ngọc Hoàng đến nhà ông Ngô Tiến;

- Đường dọc theo kênh mương Thạch Hãn, thôn Tích Tường: Từ nhà ông Lê Thế Sự đến nhà ông Nguyễn Trình;

- Đường liên xã Phú- Lệ:

+ Đoạn thuộc thôn Phước Môn: Từ nhà bà Lê Thị Kính đến nhà ông Lê Luân;

- Đoạn thuộc thôn Tân Lệ: Từ nhà ông Hoàng Ngọc Phương đến nhà bà Lê Thị Hiến;

- Đoạn thuộc thôn Tân Mỹ: Từ nhà ông Phạm Bá Hoàng đến nhà ông Hồ Vận.

17. Xã Hải An

- Đường liên xã An- Khê, thôn Mỹ Thủy: Từ nhà ông Đặng Hữu Trí đến nhà ông Nguyễn Đình Thông;

- Tỉnh lộ 8, đoạn thuộc thôn Mỹ Thủy: Từ nhà bà Phan Thị Mật đến nhà ông Võ Viết Sơn.

18. Xã Hải Khê

- Đường liên xã An- Khê:

+ Đoạn thuộc thôn Trung An: Từ nhà ông Nguyễn Văn Châm đến nhà ông Nguyễn Đình Lợi;

- Đoạn thuộc thôn Thâm Khê: Từ nhà ông Nguyễn Hữu Dương đến nhà ông Trương Văn Luân.

19. Xã Hải Xuân

- Đường liên xã Xuân- Quy- Vĩnh:

+ Đoạn thuộc thôn Duân Kinh: Từ nhà ông Nguyễn Tùng đến nhà ông  Lê Ất;

- Đoạn thuộc thôn Trà Lộc: Từ nhà ông Lê Nghịnh đến nhà bà Lê Thị Ngò;

- Thôn Trà Trì: Đường từ nhà ông Hoàng Nguyên đến nhà ông Trần Hổ;

- Thôn La Duy: Đường từ nhà ông Lê Chiểu đến nhà bà  Lê Thị Nhân.

20. Xã Hải Trường

- Thôn Trung Trường: Đường từ nhà ông Võ Văn Lương đến nhà ông Trần Đại;

- Thôn Mỵ Trường: Đường từ nhà ông Trương Minh Long đến nhà ông Võ Tơ;

- Thôn Hậu Trường: Đường từ nhà ông Võ Đức Thắng đến nhà ông Bùi Thái;

- Thôn Đông Trường: Đường từ nhà ông Võ Diêu đến nhà ông Võ Vui;

- Thôn Tân Trường: Đường từ nhà ông Trần Đại đến nhà ông Lê Công Vinh;

- Thôn Trường Xuân: Đường từ nhà ông Lê Nghĩa đến nhà ông Nguyễn  Định.

21. Xã Hải Lâm

- Thôn Trường Phước: Đường từ nhà ông Trần Văn Kim đến nhà ông Hoàng Thanh Dưỡng;

- Thôn Xuân Lâm: Đường từ nhà ông Hoàng Khiến đến nhà ông Nguyễn Xuân Luật;

- Thôn Thượng Nguyên: Đường từ nhà ông Nguyễn Sự đến nhà ông Nguyễn Thích;

- Thôn Mai Đàn: Đường từ nhà ông Hoàng Lãng đến nhà ông Lê Xứ.

X. HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

- Cơ sở đang kinh doanh karaoke                                                     : 0;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2010 không quá : 03;

- Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke đến năm 2020 không quá : 08;

- Quy hoạch vũ trường đến năm 2020                                             :  0;

Là một huyện đảo mới thành lập, ở tại một địa điểm xa đất liền, nhu cầu phát triển văn hóa và dịch vụ văn hóa rất cần thiết. Hiện nay cuộc sống nhân dân đang đi vào ổn định, dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường cần được khuyến khích hoạt động, UBND tỉnh giao cho UBND huyện tiến hành quy hoạch và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt bổ sung.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Việc cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh nhà hàng karaoke, vũ trường theo Quyết định này, trước mắt vẫn tạm dừng theo nội dung Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, khi nào có Quyết định cho phép của Thủ tướng Chính phủ mới tiến hành cấp mới các loại giấy phép nêu trên;

Những cơ sở kinh doanh không đảm bảo điều kiện theo quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP thì các ngành Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa- Thông tin, UBND các huyện, thị xã, trong phạm vi thẩm quyền, ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh.

2. Sở Văn hóa- Thông tin tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn các địa phương thực hiện việc cấp đổi giấy phép kinh doanh nhà hàng karaoke, vũ trường theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 4779/BVHTT-PC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Văn hóa- Thông tin.

3. UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm điều chỉnh nội dung quy hoạch các điểm dịch vụ nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn huyện, thị xã mình phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.

4. Sở Văn hóa- Thông tin, UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng thanh tra, kiểm tra tăng cường giám sát, quản lý trên địa bàn; kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm những điều kiện quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP và đảm bảo thực hiện đúng quy hoạch theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy hoạch này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa- Thông tin; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đức Chính

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.