• Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2022-2023

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và giữa các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 với các chương trình dự án khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình.

  24/08/2022

  03/09/2022

 • Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  24/08/2022

  03/09/2022

 • Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  24/08/2022

  24/08/2022

 • Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.

  13/07/2022

  24/07/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.