• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2020
Sửa đổi, bổ sung nội dung thứ 4 trong danh mục tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, từ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Số ký hiệu 45/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành 09/12/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 20/12/2020
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch Nguyễn Tiến Thành
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.