• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 119/2014/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/08/2014 Văn bản được ban hành 119/2014/TT-BTC
01/09/2014 Văn bản có hiệu lực 119/2014/TT-BTC
01/01/2015 Bị bãi bỏ 1 phần 26/2015/TT-BTC Xem tại đây
01/07/2016 Được bổ sung 130/2016/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.