• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/09/2014
Quy định bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc
Số ký hiệu 31/2014/TT-BYT Ngày ban hành 26/09/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 26/09/2014
Nguồn thu thập Công báo số 937+938, năm 2014 Ngày đăng công báo 15/10/2014
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

1. Đối với hồ sơ mời thầu phát hành trước ngày 15 tháng 8 năm 2014, việc đánh giá lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 11 năm 2013. 2. Đối với hồ sơ mời thầu phát hành sau ngày 15 tháng 8 năm 2014 mà nội dung hồ sơ mời thầu chưa phù hợp với Thông tư này thì đơn vị phát hành hồ sơ mời thầu phải tiến hành sửa đổi hồ sơ mời thầu để bảo đảm không trái quy định của Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.