• Thông tư 35/2013/TT-BLĐTBXH
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản căn cứ
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản bị bãi bỏ
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.