• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/04/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/12/2017
Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu 11/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/03/2011
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 03/04/2011
Nguồn thu thập Công báo số 03+04 năm 2011 Ngày đăng công báo 29/03/2011
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Nguyễn Khắc Chử
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.