• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/04/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 29/01/2015
V/v bổ sung Quyết định ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 09/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/03/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/04/2012
Nguồn thu thập Công báo số 7, năm 2012 Ngày đăng công báo 20/06/2012
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Nguyễn Khắc Chử
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Quyết định 01 /2015/QĐ-UBND Quy định về chi cho một số hoạt động có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu Ngày hết hiệu lực 29/01/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.