• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/09/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 17/01/2017
V/v ban hành "Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu"
Số ký hiệu 25/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành 09/09/2011
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 19/09/2011
Nguồn thu thập Công báo số 07 năm 2011 Ngày đăng công báo 26/09/2011
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Nguyễn Khắc Chử
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.