• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2019
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2024
Về việc ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
Số ký hiệu 60/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/12/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/12/2019
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
  • Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Trần Văn Cần
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2019 đến hết ngày 30/12/2024. Nội dung của quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01/8/2019
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực hết thời hạn có hiệu lực quy định tại văn bản Ngày hết hiệu lực 31/12/2024
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.