• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/03/2005
“Về phân cấp cho Sở Y tế (Thường trực Ban Quản lý Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo) sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo”
Số ký hiệu 1335/QĐ-UB Ngày ban hành 23/03/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 23/03/2005
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Dương Quốc Xuân
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số- Gia đình và Trẻ em tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thi hành Quyết định này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.