• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 20/04/2009
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu 161/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 27/12/2005
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/02/2006
Nguồn thu thập Công báo số 29+30, năm 2006 Ngày đăng công báo 17/01/2006
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 24/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ngày hết hiệu lực 20/04/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.