• Nghị định 44/2024/NĐ-CP

  Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

  24/04/2024

  10/06/2024

 • Nghị định 11/2024/NĐ-CP

  Quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  02/02/2024

  02/02/2024

 • Nghị định 09/2024/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng

  01/02/2024

  01/02/2024

 • Nghị định 05/2024/NĐ-CP

  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2023 - 2024

  24/01/2024

  24/01/2024

 • Nghị định 02/2024/NĐ-CP

  Về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  10/01/2024

  01/03/2024

 • Nghị định 90/2023/NĐ-CP

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí đường bộ

  13/12/2023

  01/02/2024

 • Nghị định 84/2023/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022 - 2027

  01/12/2023

  01/12/2023

 • Nghị định 83/2023/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

  29/11/2023

  15/01/2024

 • Nghị định 82/2023/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí

  28/11/2023

  12/01/2024

 • Nghị định 78/2023/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước

  07/11/2023

  22/12/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.