• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2022
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 38/2022/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/06/2022 Văn bản được ban hành 38/2022/TT-BTC
08/08/2022 Văn bản có hiệu lực 38/2022/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.