• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2013
Về việc ban hành "Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm"
Số ký hiệu 42/2005/QĐ-BYT Ngày ban hành 08/12/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 31/12/2005
Nguồn thu thập Công báo số 19 & 20 - 12/2005; Ngày đăng công báo 16/12/2005
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 153/2012/TT-BTC Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước Ngày hết hiệu lực 01/01/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.