• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 13/08/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
Số ký hiệu 92/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 13/08/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 13/08/2013
Nguồn thu thập Công báo số 495+496, năm 2013 Ngày đăng công báo 24/08/2013
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.