• Thông tư 02/2023/TT-BTC
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2023
Văn bản căn cứ
Văn bản bị sửa đổi
    • Ngày ban hành: 21/01/2016
    • Ngày có hiệu lực: 07/03/2016
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.