• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/10/2021
Bãi bỏ khoản 7 Điều 7 và Điều 27 Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng
Số ký hiệu 29/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành 11/10/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/10/2021
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Công chứng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Đà Nẵng Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến
Phạm vi
  • Tỉnh Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.