• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/10/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 02/03/2023
Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
Số ký hiệu 45/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/10/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/10/2010
Nguồn thu thập Công báo số 01+02+03, năm 2011 Ngày đăng công báo 15/02/2011
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Lĩnh vực giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Đà Nẵng Chủ tịch Trần Văn Minh
Phạm vi
  • Tỉnh Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.