• Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý

  18/04/2023

  18/04/2023

 • Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND

  về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND

  Quyết định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  09/12/2022

  29/12/2022

 • Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  09/12/2022

  29/12/2022

 • Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND

  Về mức học phí năm học 2022-2023 đối với vơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  09/12/2022

  29/12/2022

 • Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND

  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố

  09/12/2022

  09/12/2022

 • Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND

  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố quy định hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  09/12/2022

  01/01/2022

 • Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND

  về quy định giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  09/12/2022

  01/01/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.