• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2022
Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu Số: 19/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 20/07/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/08/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Phan Việt Cường
Phạm vi
  • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.