• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2015
Ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011 - 2015
Số ký hiệu 31/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/12/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/12/2010
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Lê Phước Thanh
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Nam

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực theo thời gian Ngày hết hiệu lực 31/12/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.