• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/12/2009
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức và chế độ chính sách đối với Ban Nông nghiệp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu 41/2009/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/11/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/12/2009
Nguồn thu thập Công báo sô 44+45 năm 2009 Ngày đăng công báo 10/12/2009
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Lê Minh Ánh
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Nam

Thông tin áp dụng

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.