• Quyết định 09/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 1275/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về thiết kế thi công đường lâm sinh, đường vận xuất lâm sản trong rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  24/03/2023

  10/04/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 08/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  13/03/2023

  23/03/2023

 • Quyết định 07/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

  09/03/2023

  20/03/2023

 • Quyết định 06/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế hoạt động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  20/02/2023

  06/03/2023

 • Quyết định 05/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

  16/02/2023

  01/03/2023

 • Quyết định 03/2023/QĐ-UBND

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023

  20/01/2023

  01/02/2023

 • Quyết định 01/2023/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

  09/01/2023

  20/01/2023

 • Quyết định 51/2022/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  30/12/2022

  01/02/2023

 • Quyết định 50/2022/QĐ-UBND

  Ban hành quy trình thực hiện quy chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu dịch vụ quản lý vận hành hệ thống kiểm soát tàu tham quan Vịnh Hạ Long bằng hệ thống vệ tinh GPS

  30/12/2022

  30/12/2022

 • Quyết định 48/2022/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  21/12/2022

  30/12/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.