• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2022
về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 225/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Số ký hiệu 09/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 09/12/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 19/12/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Chủ tịch Nguyễn Xuân Ký
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.