• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/12/2023
Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các tuyến đê do tỉnh Quảng Ninh quản lý
Số ký hiệu 29/2023/NQ-HĐND Ngày ban hành 08/12/2023
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 18/12/2023
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Chủ tịch Nguyễn Xuân Ký
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.