• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
Số ký hiệu 123/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 27/07/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 27/08/2007
Nguồn thu thập Công báo số 554 + 555, 2007; Ngày đăng công báo 12/08/2007
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Lĩnh vực giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất Ngày hết hiệu lực 01/07/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.