• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2014
Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Số ký hiệu 69/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 13/08/2009
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/10/2009
Nguồn thu thập Công báo số 419+420, năm 2009 Ngày đăng công báo 27/08/2009
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Ngày hết hiệu lực 01/07/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.