• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 15/03/2022
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số ký hiệu 22/2015/TTLT-BCT-BNV Ngày ban hành 30/06/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 14/08/2015
Nguồn thu thập Công báo số 833+348/2015 Ngày đăng công báo 16/07/2015
Ngành
  • Công Thương
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Trần Tuấn Anh
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.