• Quyết định 29/2018/QĐ-UBND

  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố

  01/10/2018

  10/10/2018

 • Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

  Quyết định quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  20/09/2018

  05/10/2018

 • Quyết định 27/2018/QĐ-UBND

  V/v ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  14/09/2018

  01/10/2018

 • Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

  Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  04/09/2018

  20/09/2018

 • Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng

  04/09/2018

  15/09/2018

 • Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở thông tin và Truyền thông

  28/08/2018

  15/09/2018

 • Quyết định 22/2018/QĐ-UBND

  Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 231/2017/QĐ-UBND và 02/2/2017 của UBND thành phố về cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  20/08/2018

  05/09/2018

 • Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  10/08/2018

  23/08/2018

 • Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

  Quyết định sửa đổi Điểm 6 Khoản 1 Điều 2 Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất vườn, ao; hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có nhóm nước thuộc mặt đất chưa sử dụng hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân, và diện tích thửa đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBNDTP

  13/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND

  Về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố

  12/07/2018

  01/08/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.