• Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 2949/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố

  04/10/2019

  15/10/2019

 • Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

  Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  30/09/2019

  10/10/2019

 • Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  20/09/2019

  30/09/2019

 • Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đề sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  20/09/2019

  01/10/2019

 • Quyết định 33/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

  16/09/2019

  01/10/2019

 • Quyết định 32/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  13/09/2019

  25/09/2019

 • Quyết định 31/2019/QĐ-UBND

  Về việc quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  11/09/2019

  01/10/2019

 • Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Người đứng đầu, Cấp phó người đứng đầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 3231/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

  21/08/2019

  06/09/2019

 • Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định về "một cửa liên thông" trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  15/08/2019

  25/08/2019

 • Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  09/08/2019

  23/08/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.