• Quyết định 33/2019/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  02/08/2019

  15/08/2019

 • Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đông Hà

  02/08/2019

  15/08/2019

 • Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

  Quyết định V/v bãi bỏ Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 06/4/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Thông báo và điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

  02/08/2019

  15/08/2019

 • Quyết định 32/2019/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  29/07/2019

  15/08/2019

 • Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020

  20/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết về phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chính sách khen thưởng đối với học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết về việc quyết định chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh trong năm 2019

  20/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại Quảng Trị. chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Quảng trị và chi tiếp khách trong nước

  20/07/2019

  01/08/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.