• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2023
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 82/2022/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/12/2022 Văn bản được ban hành 82/2022/TT-BTC
15/02/2023 Văn bản có hiệu lực 82/2022/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.