• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2016
Lịch sử hiệu lực: Luật 45/2005/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/06/2005 Văn bản được ban hành 45/2005/QH11
01/01/2006 Văn bản có hiệu lực 45/2005/QH11
01/01/2015 Bị bãi bỏ 1 phần 71/2014/QH13 Xem tại đây
01/09/2016 Văn bản hết hiệu lực 45/2005/QH11
01/09/2016 Bị hết hiệu lực 107/2016/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.