• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 21/2013/TT-BTTTT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/12/2013 Văn bản được ban hành 21/2013/TT-BTTTT
01/04/2014 Văn bản có hiệu lực 21/2013/TT-BTTTT
15/03/2016 Được bổ sung 01/2016/TT-BTTTT Xem tại đây
01/04/2020 Văn bản hết hiệu lực 21/2013/TT-BTTTT
01/04/2020 Bị bãi bỏ 21/2019/TT-BTTTT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.