• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/07/1960
Hướng dẫn thi hành chỉ thị số 123-ttg ngày 31-5-1960 của thủ tướng chính phủ về việc bỏ chế độ xe đạp công ở cơ quan
Số ký hiệu 25-TC/HCP/P1 Ngày ban hành 25/07/1960
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/07/1960
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý công sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trịnh Văn Bính
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Việc bãi bỏ chế độ cung cấp xe đạp công (kể cả mô tô, xe máy) kỳ này thi hành chung cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, xí nghiệp, các Đảng, đoàn thể, các Hội, từ trung ương đến địa phương.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.