• Quyết định 42/2020/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ thành phố Hải Phòng.

  31/12/2020

  10/01/2021

 • Quyết định 43/2020/QĐ-UBND

  Quy định tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng

  31/12/2020

  15/01/2021

 • Quyết định 41/2020/QĐ-UBND

  Quyết định quy định việc quản lý, phân cấp quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  25/12/2020

  12/01/2021

 • Quyết định 40/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý khai thác, bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  17/12/2020

  28/12/2020

 • Quyết định 39/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông và thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  16/12/2020

  28/12/2020

 • Quyết định 38/2020/QĐ-UBND

  Về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  14/12/2020

  25/12/2020

 • Quyết định 36/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  11/12/2020

  25/12/2020

 • Quyết định 37/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  11/12/2020

  20/12/2020

 • Quyết định 35/2020/QĐ-UBND

  Quy định giảm giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

  01/12/2020

  15/12/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 34/2020/QĐ-UBND

  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  30/11/2020

  10/12/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.