• Chỉ thị 26/2012/CT-UBND

  Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  02/11/2012

  12/11/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 08/2012/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  16/05/2012

  26/05/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 12/2011/CT-UBND

  Về việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015

  23/09/2011

  03/10/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 10/2011/CT-UBND

  Về việc tăng cường bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên vùng biển tỉnh Quảng Bình

  03/08/2011

  13/08/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 08/2011/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  03/06/2011

  13/06/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 18/2010/CT-UBND

  Về tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  23/11/2010

  03/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 02/2010/CT-UBND

  Về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  05/02/2010

  15/02/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 19/2009/CT-UBND

  Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo

  11/12/2009

  21/12/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 16/2009/CT-UBND

  Về việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  01/09/2009

  11/09/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 05/2008/CT-UBND

  Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh

  12/12/2008

  22/12/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.