• Quyết định 3939/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2011 – 2015

  22/12/2010

  01/01/2011

 • Quyết định 3927/2010/QĐ-UBND

  Về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội và mức chi cho công tác chi trả, quản lý đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  21/12/2010

  31/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 3799/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  15/12/2010

  15/12/2010

 • Quyết định 3607/2010/QĐ-UBND

  Về việc Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  02/12/2010

  12/12/2010

 • Quyết định 3313/2010/QĐ-UBND

  Về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  09/11/2010

  01/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 3075/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  13/10/2010

  28/10/2010

 • Quyết định 3085/2010/QĐ-UBND

  Ban hành quy định xử lý đối với gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu bị bắt giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  13/10/2010

  23/10/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 2963/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí và chế độ chi phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  04/10/2010

  14/10/2010

 • Quyết định 2718/2010/QĐ-UBND

  Về việc quy định chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước, tiếp khách nước ngoài và tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  09/09/2010

  19/09/2010

 • Quyết định 2716/2010/QĐ-UBND

  Về việc quy định mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý

  09/09/2010

  19/09/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.