• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/04/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 13/01/2004
V/v Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chứcThôn, Bản, Khu phố và chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng Thôn, Trưởng Bản, Trưởng Khu phố
Số ký hiệu 405/1999/QĐ-UB Ngày ban hành 10/04/1999
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/04/1999
Nguồn thu thập http://qppl.quangtri.gov.vn Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Chủ tịch Nguyễn Bường
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 69/2004/QĐ-UBND ngày 13/01/2004 của UBND tỉnh Quảng trị Ngày hết hiệu lực 13/01/2004
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.