• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 23/10/2000
Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 78 TC/TCT ngày 30/9/1994 của Bộ Tài chính về thuế chuyển quyền sử dụng đất.
Số ký hiệu 72/TC-TCT Ngày ban hành 03/10/1995
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2000
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Đang cập nhật Hồ Tế
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Rà soát ngày 25/11/2017, bởi Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 104/2000/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất. Ngày hết hiệu lực 23/10/2000
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.