• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2023
Về việc bổ sung một số nội dung vào điểm a, khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng trong vận tải hành khách bằng xe ô tô buýt của Xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn thuộc Hợp tác xã vận tải Bình Minh
Số ký hiệu 89/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/12/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2023
Nguồn thu thập Văn phòng UBND tỉnh Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Phó Chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng
Phạm vi
  • tỉnh Bình Định

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.