• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/04/2023
Quy định một số mức chi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định
Số ký hiệu 12/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/03/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 12/04/2023
Nguồn thu thập Văn phòng UBND tỉnh Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định Phó Chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng
Phạm vi
  • tỉnh Bình Định

Thông tin áp dụng

Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định mức chi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.