• Thông tư 147-BCT

  Về vấn đề hưởng tỷ lệ tiền thuê cố định do Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh ban hành

  10/07/1961

  25/07/1961

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 143-BCT

  Về vấn đề thuế thổ trạch đối với phần diện tích để lại cho chủ nhà thuộc diện do Ban Cải tạo CTN tư doanh ban hành

  05/07/1961

  20/07/1961

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 142-BCT

  Về vấn đề nhà chuyên để cho thuê của các tôn giáo

  05/07/1961

  20/07/1961

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 144/BCT

  Về vấn đề nhà cho thuê của tư nhân ở các ngoại thành, ngoại thị

  05/07/1961

  20/07/1961

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 110-BCT

  Về việc tiếp tục giải quyết một số vấn đề thuộc về chính sách cụ thể trong cải tạo và quản lý thống nhất nhà, đất hiện nay

  26/05/1961

  10/06/1961

  Ngưng hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.