• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2022
sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông
Số ký hiệu 32/2022/TT-BTC Ngày ban hành 09/06/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/08/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Viễn thông
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.