• Quyết định 14/2023/QĐ-UBND

  lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  28/03/2023

  15/04/2023

 • Quyết định 13/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng.

  28/02/2023

  15/03/2023

 • Quyết định 12/2023/QĐ-UBND

  V/v ban hành giá thuê nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với các tổ chức cá nhân thuê làm cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  27/02/2023

  15/03/2023

 • Quyết định 11/2023/QĐ-UBNd

  Quy định mô hình quản lý Khu du lịch của thành phố Hải Phòng

  24/02/2023

  15/03/2023

 • Quyết định 09/2023/QĐ-UBND

  ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  16/02/2023

  01/03/2023

 • Quyết định 07/2023/QĐ-UBND

  Quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  15/02/2023

  01/03/2023

 • Quyết định 08/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và diện tích tách thửa đất ở ban hành kèm theo quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND thành phố.

  15/02/2023

  25/02/2023

 • Quyết định 05/2023/QĐ-UBND

  ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục dân số và kế hoạch hóa gia đình trực thuộc sở y tế thành phố Hải Phòng

  31/01/2023

  06/02/2023

 • Quyết định 04/2023/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trực thuộc Sở Y tế thành phố Hải Phòng

  16/01/2023

  01/02/2023

 • Quyết định 03/2023/QĐ-UBND

  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục văn thư - lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng

  13/01/2023

  01/02/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.