• Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/04/2022

  25/04/2022

 • Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  15/04/2022

  01/05/2022

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 152/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 160/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 149/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

  09/12/2021

  19/12/2021

 • Nghị quyết 151/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 166/2021/NQ-HĐND

  Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 161/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  09/12/2021

  01/01/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.